často kladené otázky


♣ Bolo by možné si u Vás objednať len vypracovanie projektu s tým, že realizáciu by sme si riešili už svojpomocne?

» Áno, vieme vypracovať takú projektovú dokumentáciu, ktorá zahŕňa samotný návrh záhrady, osadzovací výkres navrhovaného sortimentu rastlín s podrobným popisom rastlín a vytyčovací výkres spevnených plôch, záhonov a rastlín, podľa čoho si budete vedieť zrealizovať záhradu svojpomocne.

♣ Je možné rozdeliť realizáciu záhrady na viac etáp, či už z finančných dôvodov alebo kvôli iným prácam na pozemku?

» Áno, dokonca takúto možnosť využívajú zákazníci veľmi radi. Osvedčil sa nám nasledovný postup: v prvej etape sa vypracoval návrh, po schválení sa podľa neho zarovnal pozemok, vytýčili sa záhony, ktoré sa pokryli mulčovacou textíliou, proti prerastaniu burín a vysial sa alebo položil trávnik. Tým sa zabránilo zaburineniu pozemku do doby, kým bolo možné zrealizovať ďalšiu etapu, ktorá zahŕňa či už samotnú výsadbu rastlín alebo budovanie rôznych iných prvkov. Jednotlivé etapy sa dajú nastaviť presne podľa finančných možností a urobí sa len to, na čom sa dohodneme.

♣ Aká je cena za návrh záhrady a čo je potrebné zabezpečiť?

» Cena za návrh záhrady závisí od rozlohy pozemku, náročnosti terénu a množstva prvkov, ktoré v záhrade by ste chceli mať. Projektovú dokumentáciu vieme vypracovať aj do týždňa, ale ešte pred tým je najlepšie osobné stretnutie na pozemku, aby sme sa dozvedeli čo najviac o danom priestore, čo sa Vám páči a aké aktivity sa budú v záhrade vykonávať.

♣ Realizujete záhrady aj mimo okolia Trnavy?

» Áno, pracujeme aj mimo trnavského kraja.