workshop – založenie permakultúrnej záhrady


♣ 2014 Máj 

Spolupráca Záhradečky s diplomovanou permakultúrnou dizajnérkou a lektorkou permakultúry Ing. Patríciou Černákovou, DPD. http://www.zdravezahrady.sk/