3. workshop Záhradečky – voňavá predzáhradka a jazierko


http://lifereset.sk/slovensko/

 

2015 September – založenie jedlej a voňavej predzáhradky a jazierka

» jazierka – spolupráca s Ing. Matej Debnárik