verejná záhradečka


♣ NÍZKOÚDRŽBOVÁ VÝSADBA  

Trnava

» 2015 September 

♣ NÍZKOÚDRŽBOVÁ TRVALKOVO-KROVITÁ VÝSADBA  

Trnava

» 2015 September – realizácia